Wij pakken afval- en milieu vraagstukken aan met een Twist!

 

Twist Group projecten

Diftar

Diftar is een van de methoden die een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het verhogen van de opbrengsten van grondstoffen. Twist kan u ondersteunen bij diverse diftar vraagstukken.

VANG

Vanuit het VANG afvalbeleid worden gemeenten aangezet om ambitieuze doelstellingen te formuleren voor huishoudelijk afval. Gemeenten hebben kennis en capaciteit nodig om de ambitieuze plannen te formuleren en tot uitvoering te brengen. Twist Group levert u de expertise om te komen tot een ambitieus maar realistisch plan voor uw gemeente.

Afvaldumping

Afvaldumping heeft negatieve effecten op leefbaarheid, beleving van veiligheid, natuur, VANG, imago en maatschappelijke kosten. Twist Group kan d.m.v. een coördinerende rol helpen om afvaldumping bij de bron aan te pakken en terug te dringen!

Bekijk al onze projecten