Afval Twist Group

Referenties

Bij Twist Group hechten we veel waarde aan de langdurige relaties met onze klanten. De […]

Teamwork, Tastbaar en Trots

Twist Group draagt een steentje bij aan een schone en leefbare wereld. Wij staan voor […]

De diensten van Twist

De diensten van Twist zijn opgesplitst in drie categorieën – Consultancy Consultancy is een van […]

Meer nieuws

Aanpak met een Twist

Met onze skills zijn wij inzetbaar voor diverse afval- en milieu vraagstukken. Deze afval- en milieu vraagstukken zullen worden aangepakt met een Twist.

VANG

Vanuit het VANG afvalbeleid worden gemeenten aangezet om ambitieuze doelstellingen te formuleren voor huishoudelijk afval. Gemeenten hebben kennis en capaciteit nodig om de ambitieuze plannen te formuleren en tot uitvoering te brengen. Twist Group levert u de expertise om te komen tot een ambitieus maar realistisch plan voor uw gemeente.

Afvaldumping

Afvaldumping heeft negatieve effecten op leefbaarheid, beleving van veiligheid, natuur, VANG, imago en maatschappelijke kosten. Twist Group kan d.m.v. een coördinerende rol helpen om afvaldumping bij de bron aan te pakken en terug te dringen!