Onze 2020 highlights!

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Corona kwam de huiskamer, het kantoor en de openbare ruimte binnen gestormd en helaas woekert ze nog steeds met grote gevolgen voor het bedrijfsleven, families en het dagelijks leven. Twist heeft ondanks het roerige jaar een hoop mooie opdrachten mogen uitvoeren, het team uitgebreid, een nieuwe website gelanceerd en een nieuwe producten aan onze dienstverlening toegevoegd.

2021 staat voor Twist in het teken van meedenken om de 35 kg in 2023 te realiseren, lopende VANG doelstellingen tot uitvoering te brengen en door te pakken door het lanceren van onze nieuwe opleidingen en coaching on the job!

Organisaties waar wij in 2020 mee hebben samengewerkt

De Twist consultants in opdracht in 2020

Voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort is Marcel sinds medio 2018 de beleidsadviseur voor het domein afval en reiniging. Hij initieert naar aanleiding van ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente nieuw beleid, stelt bestaand beleid bij en is betrokken bij het oplossen van beleidsvraagstukken. Haarlem zit in de transitie naar een systeem met omgekeerd inzamelen. Bronscheiding staat daarbij voorop. Voor verbreding en verdieping van afvalscheiding en preventie wordt in Haarlem bijvoorbeeld gekeken naar kringloopbedrijvigheid en scholen. In Haarlem is Marcel de trekker van de invoering van de ja-ja sticker: sinds 2020 mogen reclamefolders alleen nog worden bezorgd bij huishoudens die zo’n sticker op de deur hebben.

“Inwoners in hoogbouw en binnenstad aan de bron laten scheiden beperkt mogelijk? Haarlem bewijst het tegendeel.”

Marcel van Westerhoven, Gemeenten Haarlem en Zandvoort

Nicky is voor Reinis ingezet als “communicatiespin in het web“. In 2020 heeft Nicky samen met haar Reinis collega’s een nieuwe website ontworpen en ontwikkeld. Reinis is in 2020 een samenwerking gestart met 21South om uiteindelijk in 2021 de 21QUBZ applicatie te implementeren binnen de uitvoering van Reinis. Nicky heeft tijdens dit traject ondersteuning geboden op het gebied van communicatie met de implementatie rondom 21QUBZ.

Nicky Somohardjo

Voor de RAD is Carmen ingezet als hoofd uitvoering. De RAD staat aan de vooravond van een grote uitbreiding van haar takenpakket en heeft hiervoor extra capaciteit ingezet. Carmen zorgt voor de voortzetting van de inzameling in Goeree en helpt de RAD met het organiseren van de inzameling voor Goeree Overflakkee.

Carmen Ruiz

Voor de gemeente Lansingerland heeft Marcel onlangs uitgezocht welke wijzigingen in de afvalstoffenverordening moeten worden aangebracht naar aanleiding van het Besluit gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen van 1 juli 2020. Volgens het besluit mogen kunststoffen en metalen alleen samen worden ingezameld (als PMD) als deze afwijking in de afvalstoffenverordening expliciet staat benoemd. Hetzelfde geldt in het geval van nascheiding van deze fracties uit restafval.

Marcel van Westerhoven, Gemeenten Lansingerland

Josine heeft voor de Blink gemeenten een advies geschreven voor het herzien van de strategische bezetting van haar milieustraten. Waarbij de nadruk ligt op het financiële en kwalitatieve effect bij een andere bezetting. Opgenomen in het advies zijn diverse Benchmarks, factsheets en (financiële) doorberekeningen bij toename scheidingsresultaat en diversiteit in de personele bezetting als de diverse efficiencymaatregelen.

Wat valt er nog een hoop winst te behalen op de milieustraten! Zowel financieel maar zeker niet minder belangrijk op het gebied van Duurzaamheid. Er wordt nog zoveel afval onjuist aangeboden…..Pakkende communicatie en personeel met de juiste kennis en houding zijn hiervoor de oplossing.”

Josine van Loon, Blink

Joan heeft in 2020 bij gemeente Westland in opdracht gezeten als directievoerder afval a.i.. Hierbij was ze een aanspreekpunt en gesprekspartner voor aannemers, KCC en afdeling communicatie. Gedurende de opdracht had Joan ook opdrachtgeverschap richting onderaannemers (inzameling en milieustraat) en moest ze constateren of er afwijkingen waren in het programma van eisen. Daarnaast hield Joan zich bezig met het opstellen van jaarplannen, factuurcontrole, opstellen afvalbegroting, opstellen en bewaken van massabalans. En ondersteuning met de invoering van het nieuwe afvalbeleid en communicatie met bewoners bij invoering nieuwe aannemer papierinzameling.

“Groei realiseren door inzicht te creëren.”

Joan Geerts, Gemeente Westland

Nicky kreeg bij de RAD de opdracht om een website ontwerp-plan te schrijven en uiteindelijk ook uit te voeren. De uitdaging was om de algemene informatie, afvalkalender regels rondom afval scheiden en de milieustraat op een duidelijke manier te communiceren via de website.

Nicky Somohardjo, RAD

Let’s Make Things Happen in 2021!

Josine van Loon

Consultant