Wettelijk verplicht
Gemeenten zijn sinds 1 juli 2020 wettelijk verplicht om bioafval (voorheen GFT-afval), papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. De inzameling van een gemengde PMD/PBD stroom geldt niet als gescheiden inzameling van kunststof, omdat de drie verschillende materialen na inzameling alsnog gescheiden moeten worden. Vanaf 1 januari 2025 geldt deze verplichting ook voor textiel en gevaarlijke afvalstoffen. De gescheiden inzameling mag ook via een inname- of inleversysteem plaatsvinden.

Afwijkingen
Voor metaal, kunststof en glas zijn beperkte afwijkingen op dit besluit mogelijk. Zoals bijvoorbeeld de inzameling van een gemengde kunststofstroom met drankverpakkingen en metalen, indien dit in de praktijk een kwaliteit levert die minstens vergelijkbaar is aan die, die met bronscheiding wordt bereikt. Ook kan het zijn dat GFT niet gescheiden ingezameld kan worden vanwege technische redenen of omdat er buitensporig hoge kosten aan zijn verbonden. Voor de stromen bioafval, papier, elektronisch apparatuur, textiel en gevaarlijke stoffen zijn geen uitzonderingen; deze moeten altijd gescheiden worden ingezameld.

Deze afwijkingen van de gescheiden inzameling moeten altijd in de afvalstoffenverordening zijn opgenomen. Volgens de toelichting bij het besluit moeten de uitzonderingsgronden worden toegelicht rekening houdend met het LAP.

Huidige afvalstoffenverordening
Het is raadzaam om na te gaan of de huidige afvalstoffenverordening in uw gemeente voldoet aan de nieuwe verplichtingen. Als dit niet zo is, heeft u tot 1 januari 2021 om de verordening aan te passen.

Twist Group specialist
Twist Group heeft ruime ervaring bij het ondersteunen van gemeenten met het opstellen van de afvalstoffenverordening. Wij kunnen de huidige verordening toetsen aan de nieuwe regelgeving en indien nodig kunnen wij u ondersteunen bij de aanpassing van de verordening.

Neem contact op met onze specialist op dit gebied: Marcel van Westerhoven via marcel.van.westerhoven@twist-group.nl of telefonisch via 06-15250653. U kunt ook voor algemene of andere vragen een mail sturen naar info@twist-group.nl.

Twist highlights

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de Twist highlights!

Lees hier ons privacystatement