Project

Twist project: Josine als gemeente adviseur bij NederlandSchoon

Onze twist consultant Josine zit als gemeente adviseur bij NederlandSchoon. Ze vertelt jullie graag meer over haar klus bij NederlandSchoon:

Als gemeente adviseur bij Nederland Schoon heb ik het afgelopen jaar een groot aantal gemeenten bezocht in de provincies Noord Holland, Zuid Holland, Zeeland en Brabant.

Met het gemeenteprogramma onder de arm, in het gemeenteprogramma zijn 20 modules opgenomen waar NederlandSchoon in kan adviseren om zwerfafval te voorkomen en zo nodig effectief en efficiënt in te zamelen.

Het leuke aan deze opdracht is het verbinden door het delen van kennis. Door de ervaringen te delen raken andere gemeenten geïnspireerd om op een andere manier naar zwerfafval te kijken. Zoals bijvoorbeeld het houden van een bedrijvenestafette, waarbij de gemeente als eerste een opschoonactie houdt en daarna het stokje doorgeeft aan een bedrijf deze ook weer een opschoonactie houdt en zo door en zo door. Om te meten of de interventies ook effect hebben heeft NederlandSchoon extra ingezet op monitoring het afgelopen jaar. Samen met 4 Focusgemeenten (Westland, Delft, Gilze-Rijen en Schouwen Duiveland) heb ik het afgelopen een intensieve samenwerking gehad en hebben we per seizoen metingen gehouden en deze geanalyseerd! Mooi om te zien dat dat waar al interventies zijn toegepast het zwerfafval ook zichtbaar is afgenomen.

Naast gemeenten bezoeken heb ik afgelopen jaar ook een aantal kennissessies begeleid waarbij gemeenten uit het hele land konden aansluiten. Tijdens deze bijeenkomsten kwam er veel energie vrij tussen de gemeenten wanneer het aankwam op het delen van informatie. Het was dan ook leerzaam om tijdens de kennissessies gemeenten aan het woord te laten en hier de discussies goed in te begeleiden.

Kortom na een carrière van 15 jaar in het huishoudelijk afval nu een jaar kennis mogen maken met zwerfafval. Met mijn kennis over de huishoudelijke markt heeft dit in gesprekken erg goed geholpen maar ik kan zeggen dat ik nu ook een zwerfafval expert ben!  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *