Twist Group projecten

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle lopende en afgeronde projecten van Twist Group.

Afvaldumping

Restafval op afstand

Nieuwe diftar variant

Nascheiding

Wet bescherming pers. gegevens

Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit

Grofvuil

Milieustraten

Omgekeerd inzamelen

VANG afvalbeleid

Diftar

Ondergrondse containers

Zwerfvuil

Beleidsmedewerker

Teamleider