Afvaldumping

Lege blikjes in het park, rondzwervend plastic of lege chipszakken op de stoep… @&#(@*#!!! Afval in de openbare ruimte zorgt vaak voor veel frustratie en is daarom ook ergernis nummer 1 van bewoners.

Afvaldumping heeft negatieve effecten op leefbaarheid, beleving van veiligheid, natuur, VANG, imago en maatschappelijke kosten. Twist Group kan d.m.v. een coördinerende rol helpen om afvaldumping bij de bron aan te pakken en terug te dringen!


Twist projecten

Een van onze consultants heeft als projectleider een integrale aanpak ontwikkeld, ingevoerd en geborgd om het dumpen van afval naast containers tegen te gaan.

Twist-Off

Overleg met interne partijen voor een gezamenlijk aanpak: beheer, handhaving, communicatie, sociale zaken.

Inventarisatie

De eerste stap in de inventarisatie is het identificeren van probleemlocaties. Deze lijst zal tot stand komen door o.a.: interviews, nulmetingen en inspectierondes.

Analyse

Tijdens de analyse zullen de oorzaken en veroorzakers worden achterhaald d.m.v.

– Omgevingscan
– Gesprekken met stakeholders

Na deze pre-analyse krijgen we inzichten in:

– Waar: soort locaties, soort plekken, welke wijken, welke situaties
– Wat: zakken, grofvuil (icm waar)
– Hoe vaak en wanneer
– Wie: huishoudens, afvaltoeristen, bedrijven
– Oorzaken en veroorzakers

Plan van aanpak

Het plan van aanpak zal worden ontwikkeld vanuit de analyses. Hierbij zal zoveel mogelijk worden geclusterd in type oorzaak en veroorzakers. Tijdens het plan van aanpak zal er worden samengewerkt met stakeholders en worden de maatregelen verdeeld over 4 sporen: beheer, communicatie, handhaving en participatie.

Implementatie

In de fase van implementatie zullen onderstaande punten worden behandeld:

– Daadwerkelijk invoeren van de maatregelen uit het plan van aanpak
– Per actie werkplannen opstellen samen met de uitvoerenden
– Uitvoeren actie
– Regelmatige terugkoppeling en bijsturing
– Monitoring: wat werkt wel en wat niet

Follow-up

In de laatste fase wordt vastgelegd hoe er (preventief) gehandeld moet worden in bepaalde situaties met de werkende acties uit de praktijk. Ook komen o.a. vastleggen procedures, regie, coördinatie, structurele monitoring en evaluatie aan bod in de follow-up fase.

Vragen

Neem vrijblijvend contact op met ons voor een gesprek zodat wij onze werkwijze kunnen toelichten en de mogelijkheden met u hierover kunnen doornemen. Stuur een mail naar info@twist-group.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.