Aanpak met een Twist

1. The Twist-Off

Voor het begin van elk project vinden wij het belangrijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen voor een gezamenlijke aanpak. Twist Group wilt dit graag realiseren met bijvoorbeeld een inspirerende bijeenkomst, georganiseerd en gepresenteerd door ons. Het doel van de Twist-Off is uiteindelijk het delen van kennis, informatie en het inspireren van elkaar.

3. Analyseren

Na de inventarisatie is het tijd voor de analyse. In deze fase worden de verzamelde gegevens uit de inventarisatie geanalyseerd. Van belang in deze fase is om onder andere te kijken naar de oorzaken en veroorzakers. Doel van de analyse is om uiteindelijk inzicht te krijgen in te punten: waar, wat, hoe, wie, oorzaken en veroorzakers.

5. Toetsen

Met behulp van onze eerdere stappen zal in deze fase een aantal punten worden gecheckt. Zoals onder andere tijd en financiƫn. Het is afhankelijk van het project hoe de haalbaarheid op verschillende punten zal worden getoetst.

7. Follow-up

In de follow-up fase gaat het om regelmatige terugkoppeling en bijsturing. Deze regelmatige terugkoppeling en bijsturing kunnen bijdragen in een zo soepel mogelijk verloop van het project wanneer het einde nadert.

2. Inventariseren

De tweede stap in onze aanpak is de inventarisatie. In dit stadium worden de gegevens verzameld. En vervolgens de relevante gegevens hiervan uit gefilterd. In dit stadium komt er een zogenaamde “longlist” tot stand door bijvoorbeeld: interviews en nulmetingen.

4. Adviseren

Na de fases inventarisatie en analyse kan er een plan van aanpak worden ontwikkeld. Deze plan van aanpak vormt onderdeel van de fase adviseren. In deze fase wordt advies gegeven wat betreft de verzamelde gegevens en wordt aanbevolen hoe het project ingericht maar ook uitgevoerd zal worden.

6. Implementatie met een Twist

In een van de laatste fases van onze aanpak met een Twist worden de maatregelen uit het plan van aanpak daadwerkelijk uitgevoerd. De invoering van de maatregelen zal gebeuren door de uitvoerenden onder toezicht van Twist Group.