Restafval op afstand

Twist Group heeft een project afgerond voor de invoering van omgekeerd inzamelen in de laagbouw. Dit houdt onder andere in dat de afvalinzamelaar het restafval niet meer huis aan huis ophaalt met behulp van minicontainers. Met de invoering van omgekeerd inzamelen zullen bewoners hun restafval voortaan naar ondergrondse verzamelcontainers moeten brengen, met een loopafstand die afvalscheiding een betere optie maakt. Voordat de invoering van deze manier van inzamelen zal Twist Group het voorbereidende werk verrichten. Twist Group zal vooraf het proces van herverkaveling van ondergrondse restcontainers begeleiden. Hierbij komen onder andere onderstaande vraagstukken bij kijken:

– Waar kunnen de ondergrondse restcontainers worden weggehaald?
– Waar moeten de nieuwe ondergrondse restcontainers de grond in?
– Wat zijn de criteria waaraan moet worden voldaan?


Twist projecten – restafval op afstand

Een van onze consultants heeft een project afgerond waarbij er leiding werd gegeven aan het proces om te komen tot locatiebepaling voor een netwerk van ondergrondse restcontainers ‘op afstand’, in het kader van het invoeren van omgekeerd inzamelen.


Neem vrijblijvend contact op met ons voor een gesprek zodat wij onze werkwijze kunnen toelichten en de mogelijkheden met u hierover kunnen doornemen. Dit kan door een mail te sturen naar info@twist-group.nl.