Nieuwe diftar variant: van beleid tot uitvoering

Diftar is een van de methoden die een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het verhogen van de opbrengsten van grondstoffen. In delen van het land en bij gemeenten met meer laagbouw is het een systeem dat zijn effect heeft bewezen. De primaire prikkel wordt bij diftar gelegd op financiën.

Twist kan het volgende voor u betekenen:
– Voorbereiden en opstellen beleid
– Ondersteunen bij communicatie met bewoners over diftar
– Scenario’s calculeren
– Aanbestedingen nieuwe inzamelmiddelen
– Chippen containers
– Opzetten registratiesysteem
– Implementatie en optimalisaties nieuwe routes

Naast de inzamelmanieren als diftar en omgekeerd inzamelen is Twist Group ingezet in een gemeente die start met een nieuwe manier van inzamelen.

“Hoe minder vaak restafval wordt aangeboden, hoe hoger de teruggave van de afvalstoffenheffing.”

Met deze unieke Diftar-variant wordt goed afval scheiden beloond.

Om deze manier van inzamelen mogelijk te maken waren ingrijpende aanpassingen noodzakelijk. Zo zijn onder andere nieuwe (gechipte) minicontainers uitgezet, ondergrondse containers geplaatst en is een nieuw container management systeem in gebruik genomen. Bovendien was intensieve communicatie met de bewoners noodzakelijk.

Bewoners hebben hier gehoor aan gegeven en zijn actief met afval scheiden aan de slag gegaan, dit blijkt uit de positieve resultaten. Het scheidingspercentage steeg al in 2016 (nog voor de start van het nieuwe inzamelen) met bijna 3% ten opzichte van het jaar ervoor. Een mooie stap richting de doelstelling van 75% in 2020.

Twist Group speelde een belangrijke rol van beleid tot uitvoering. Dit is al met al een typisch Twist Group project. Net even anders dan gebruikelijk en met een sterke nadruk op draagvlak en (bewoners)participatie.

Neem vrijblijvend contact op met ons voor een gesprek zodat wij onze werkwijze kunnen toelichten en de mogelijkheden met u hierover kunnen doornemen. Dit kan door een mail te sturen naar info@twist-group.nl.