Milieustraten

Wat is de beste locatie voor een milieustraat? Welke stromen kunnen daar het beste worden ingezameld? Is het beter de milieustraat te optimaliseren of is nieuwbouw gunstiger? Wat zijn de beste openingstijden en hoe bemens je de milieustraat? Hoe kun je Social Return inzetten op de milieustraat?

Dit zijn allemaal vragen waar Twist u bij kan helpen en antwoorden op kan geven. Van het opstellen van het beleid met de bijbehorende afvalstoffenverordening tot het leveren van de teamleider. Van het adviseren bij de bouw en de optimale afvalstromen en grondstoffen tot het combineren van de milieustraat met kringloopwinkels of repair cafes. Kortom met uw vragen en advies kunt u terecht bij de consultants van Twist Group.


Twist projecten

Voor een van onze opdrachtgevers heeft Twist Group onderzoek gedaan naar het effect van de sluiting van één van de drie milieustraten in de gemeente. Naar aanleiding van het onderzoek is een aantal concrete aanbevelingen gedaan om de service naar bewoners nóg verder te verbeteren.


Neem vrijblijvend contact op met ons voor een gesprek zodat wij onze werkwijze kunnen toelichten en de mogelijkheden met u hierover kunnen doornemen. Dit kan door een mail te sturen naar info@twist-group.nl.