Omgekeerd inzamelen

Het concept omgekeerd inzamelen is niet meer weg te denken uit de afvalbranche. Bij omgekeerd inzamelen wordt de focus gelegd op het inzamelen van herbruikbare stromen, de grondstoffen. De primaire prikkel bij de inwoners is hier service en gemak. Er wordt een minder hoog service niveau geleverd voor de inzameling van restafval. De resultaten in het land zijn goed te noemen en dit concept wordt meer en meer toegepast. Het concept omgekeerd inzamelen is maatwerk voor iedere gemeente.

Twist kan u helpen met:

– Het opstellen van beleid van omgekeerd inzamelen
– Communiceren en betrekken van bewoners (participatie)
– Mogelijke aanbestedingen
– Locatie onderzoeken voor restafvalcontainers
– Route optimalisatie na implementatie

Neem vrijblijvend contact op met ons voor een gesprek zodat wij onze werkwijze kunnen toelichten en de mogelijkheden met u hierover kunnen doornemen. Dit kan door een mail te sturen naar info@twist-group.nl.