VANG afvalbeleid

Vanuit het VANG afvalbeleid worden gemeenten aangezet om ambitieuze doelstellingen te formuleren voor huishoudelijk afval. Gemeenten hebben kennis en capaciteit nodig om de ambitieuze plannen te formuleren en tot uitvoering te brengen. Twist Group levert u de expertise om te komen tot een ambitieus maar realistisch plan voor uw gemeente.

Met dit plan levert uw organisatie een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen vanuit het VANG afvalbeleid: in 2020 een scheidingspercentage van 75% en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.

Twist Group heeft voor veel gemeenten en inzamelaars afvalbeleidsplannen en grondstoffenplannen opgesteld. Hierbij combineren wij de kennis van het beleid, de ervaringen en praktijkvoorbeelden van andere gemeenten. En daarnaast kunnen wij desgewenst ook zorgen voor implementatie van de plannen.

Neem vrijblijvend contact op met ons voor een gesprek zodat wij onze werkwijze kunnen toelichten en de mogelijkheden met u hierover kunnen doornemen. Dit kan door een mail te sturen naar info@twist-group.nl.


Twist projecten – VANG afvalbeleid

Twist Group heeft bij een inzamelaar van huishoudelijk afval een interim invulling van de rol van gemeente adviseur vervuld. Hierbij was Twist de schakel tussen de inzamelaar en de gemeenten. De focus lag hierbij op nieuw beleid om de VANG doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren.