Diftar

Diftar is een van de methoden die een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het verhogen van de opbrengsten van grondstoffen. In delen van het land en bij gemeenten met meer laagbouw is het een systeem dat zijn effect heeft bewezen. De primaire prikkel wordt bij diftar gelegd op financiën.

Twist kan het volgende voor u betekenen:

– Voorbereiden en opstellen beleid
– Ondersteunen bij communicatie met bewoners over diftar
– Scenario’s calculeren
– Aanbestedingen nieuwe inzamelmiddelen
– Chippen containers
– Opzetten registratiesysteem
– Implementatie en optimalisaties nieuwe routes

Neem vrijblijvend contact op met ons voor een gesprek zodat wij onze werkwijze kunnen toelichten en de mogelijkheden met u hierover kunnen doornemen. Dit kan door een mail te sturen naar info@twist-group.nl.