Evaluatie implentatie diftar

Titel Evaluatie implentatie diftar
Categorie├źn Reeds ingevuld werving en selectie
Vacature informatie

Evaluatie implementatie diftar

Twist is gevraagd om het huidige diftar beleid van gemeente Kapelle te evalueren. Deze evaluatie zal als basis dienen voor het afvalbeleid de komende periode. De uitvraag voor de uit te voeren werkzaamheden moet zo zijn geformuleerd dat het leidt tot bruikbare input voor het nieuw te formuleren afvalbeleid. Dit nieuwe afvalbeleid heeft het behalen van de VANG-doelstellingen als inzet.

De evaluatie omvat onder andere het volgende:

  • Een evaluatie van het ingevoerde Diftar systeem in de breedste zin van het woord
  • Het geven van een voorzet voor toekomstig afvalbeleid

Het uiteindelijke resultaat is een startdocument met daarin een goede opdrachtformulering die gebruikt kan worden bij het geven van de opdracht aan een adviesbureau. Draagvlak staat bij de Twist Group centraal. Gedurende het gehele traject vindt nauwe afstemming plaats over de vorderingen en bevindingen.

Voor de opdracht hebben we Jacob van Leeuwen als lead consultant voorgesteld. Indien nodig wordt het uitgebreide kennisnetwerk van de Twist Group ingezet. Het team van Twist Group bestaat uit enthousiaste consultants. Met onze ervaring en kennis staan wij paraat om uw organisatie te adviseren. Wij ondersteunen en begeleiden in het realiseren van doelstellingen. De visie van de Twist Group laat zich het beste typeren met 3 woorden: Teamwork, Tastbaar en Trots. Teamwork staat voor een werkwijze waar draagvlak en betrokkenheid centraal staat terwijl Tastbaar refereert aan onze ambitie om concrete en betekenisvolle resultaten te realiseren. Trots zijn we op de bijdrage die we samen met onze opdrachtgevers mogen leveren aan een duurzame samenleving.