Zwerfvuil

Zwerfvuil is slecht voor onze wereld, de natuur, dieren en mensen. Als het zwerfvuil op straat ligt kunnen dieren het eten of erin stikken. En zwerfvuil vervuilt onze aardbodem. Al met al is zwerfvuil voor niemand goed en moeten we dit zien te bestrijden!

Zwerfvuil heeft negatieve effecten op leefbaarheid, beleving van veiligheid, natuur, VANG, imago en maatschappelijke kosten. Twist Group kan d.m.v. een coördinerende rol helpen om zwerfvuil bij de bron aan te pakken en terug te dringen!


Twist projecten

Een van onze Twist consultants heeft voor een opdrachtgever de coördinatie verzorgd van alle projecten om zwerfvuil tegen te gaan. Als coördinator hield onze consultant zich regelmatig op de hoogte van de stand van zaken van de activiteiten en de begrote versus de gemaakte kosten. Ook hield onze consultant overzicht in de verkregen subsidiebedragen in het beschikbare budget. In grote lijnen bewaakte onze consultant de voortgang.


Neem vrijblijvend contact op met ons voor een gesprek zodat wij onze werkwijze kunnen toelichten en de mogelijkheden met u hierover kunnen doornemen. Dit kan door een mail te sturen naar info@twist-group.nl.