Zwerfvuil

Zwerfvuil is slecht voor onze wereld, de natuur, dieren en mensen. Als het zwerfvuil op straat ligt kunnen dieren het eten of erin stikken. En zwerfvuil vervuilt onze aardbodem. Al met al is zwerfvuil voor niemand goed en moeten we dit zien te bestrijden!

Zwerfvuil heeft negatieve effecten op leefbaarheid, beleving van veiligheid, natuur, VANG, imago en maatschappelijke kosten. Twist Group kan d.m.v. een coördinerende rol helpen om zwerfvuil bij de bron aan te pakken en terug te dringen!


Twist projecten

– Een van onze Twist consultants heeft voor een opdrachtgever de coördinatie verzorgd van alle projecten om zwerfvuil tegen te gaan. Als coördinator hield onze consultant zich regelmatig op de hoogte van de stand van zaken van de activiteiten en de begrote versus de gemaakte kosten. Ook hield onze consultant overzicht in de verkregen subsidiebedragen in het beschikbare budget. In grote lijnen bewaakte onze consultant de voortgang.

– Een ander Twist project is de rol als gemeente adviseur van onze Twist consultant bij diverse gemeenten in het land (provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Brabant). Met het gemeenteprogramma onder de arm bezocht onze Twist consultant de verschillende gemeenten. In dit gemeenteprogramma zijn 20 modules opgenomen met een adviserend doel om zwerfafval te voorkomen en zo nodig effectief en efficiënt in te zamelen. Volgens onze consultant was het leuke aan deze opdracht om de verbinding te zien door het delen van kennis. Door verschillende ervaringen te delen raken andere gemeenten geïnspireerd om op en andere manier naar zwerfafval te kijken.


Neem vrijblijvend contact op met ons voor een gesprek zodat wij onze werkwijze kunnen toelichten en de mogelijkheden met u hierover kunnen doornemen. Dit kan door een mail te sturen naar info@twist-group.nl.