Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren ingezet op een nieuw beleid om de VANG doelstelling te realiseren. Hier heeft Twist haar bijdrage in geleverd door voor diverse gemeenten de rol van Projectleider te vervullen. Jacob van Leeuwen heeft voor diverse gemeenten (Woerden, Leiden en Goeree) en het inzamelbedrijf DAR de Projectleider rol op zich genomen en mooie resultaten bereikt.