Voor een klant in Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een interim Planner. De opdracht loopt tot eind september 2023 met een uitloop tot en met december 2023.

Planner 40 uur per week

Werkzaamheden

Realiseert de opstart en de werkuitgifte aan het begin van de dienst, zodanig dat de dagelijkse inzameling gerealiseerd wordt. Plant de orders van de containerdienst en zorgt voor bezetting op de breng- en overlaadstations. Houdt hierbij rekening met arbo- en weersomstandigheden, en onderhoud aan voertuigen. Organiseert hierbij de zaken die medewerkers nodig hebben om het werk uit te voeren zoals PBM’s en stortformulieren/-passen.

Monitort de dagdagelijkse gang van zaken m.b.t. verstoring, verschuiving van mensen en middelen, zodat de uitvoerbaarheid van het productieproces geborgd blijft. Communiceert wijzigingen en/of oplossingen zodanig dat draagvlak van medewerkers optimaal is.

Beoordeelt het belang en urgentie van meldingen en vragen. Neemt maatregelen om (voertuig)verstoringen in de dagelijkse planning op te lossen, waarbij de beschikbare capaciteit van de organisatie zo efficiënt mogelijk wordt benut.
Afgehandelde klachten Houdt overzicht over de voortgang van af te handelen klachten. Inventariseert de oorzaken van klachten om deze in zo kort mogelijk tijdsbestek af te handelen. Monitort de afhandeling van de klacht en stelt vast in welke mate de oplossing bevredigend is geweest voor alle partijen, zodat herhaling kan worden voorkomen.

Houdt afwijkingen bij in de dagdagelijkse routes en zorgt voor geüpdatete kaarten van het gebied waarbinnen wordt gewerkt. Checkt de volledigheid en juistheid van de registratieformulieren, controleert of iedereen deze heeft ingeleverd en zorgt dat deze in voldoende mate beschikbaar zijn voor de gebruikers.

Draagt verbetervoorstellen aan bij bij dagelijkse knelpunten en capaciteitsproblemen. Heeft hierbij een signaalfunctie voor teamleiders inzameling.

Kennis en vaardigheden

  • Kennis van de dagelijkse werkplanning en logistiek, op mbo+/hbo-niveau, voor het plannen van de dagelijkse werkuitvoering en het slagvaardig optreden bij dagdagelijkse verstoringen.
  • Kennis van afval-/grondstoffeninzameling en geautomatiseerde planningsprogramma’s.
  • Kennis van dienstverleningsafspraken, processen, de betreffende regio en de kennis en ervaring van de in te plannen medewerkers.
  • Sociale vaardigheid voor doelgerichte communicatie bij het oplossen van dagelijkse planverstoringen.
  • Uitdrukkingsvaardigheid voor het communiceren van de dagelijkse planning en de uitvoeringsgegevens.

Ben jij of ken jij de kandidaat die we zoeken? Stuur je CV aangevuld met je motivatie naar info@twist-group.nl. Voor nadere informatie over de functie kun je gerust een e-mail sturen.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar info@twist-group.nl