Het denkwerk dat voorafgaat

Denken

Advies

Algemeen

Bij Twist zijn we goed thuis in het denkwerk dat voorafgaat aan het invoeren van nieuw en of optimalisatie van (bestaande) duurzame scenario’s: zoals van afval naar grondstof (VANG), een duurzame logistieke strategie of beleid op schoon, heel en veilig. Als Twist Consultants hebben we veel ervaring en worden we breed ingezet inzet op diverse projecten, zo zijn wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en de effecten van de diverse in te zetten scenario’s.

Twist Aanpak

Wij kunnen u ondersteunen bij visiegerichte strategieën en beleidsontwikkeling en alle werkzaamheden die daarbij horen. Denk hierbij aan quick scans, fact sheets en 0-metingen, ontwikkelen van een plan van aanpak, marktonderzoek en het opstellen en geven van raadspresentaties en kennissessies. Onze aanpak kenmerkt zich door een vastomlijnd proces dat begint met een startbijeenkomst (Twist off) en via inventariseren en analyseren uitmondt in een strategie of plan. In het geval van een project zorgen we bij afloop voor een goede borging in de organisatie.

Project voorbeelden

Onze ervaring en expertise kunt u terugzien in de opdrachten die we voor diverse gemeenten en inzamelbedrijven hebben uitgevoerd:

Van Afval naar Grondstof

  • Opstellen van een grondstoffenbeleidsplan voor de gemeente Nissewaard.

  • Beleidsadvies bij de doorontwikkeling van het Strategisch Plan Afvalscheiding van de gemeente Haarlem.

  • Ontwikkelen beleid “omgekeerd diftar” voor de gemeenten Woerden en Oudewater.

  • Optimalisatie milieustraat gemeente Leiden.

  • Strategische heroverweging bezetting milieustraten Blink gemeenten.

Schoon, heel en veilig

  • Projectleiding bij de aanpak van bijplaatsingen bij ondergrondse containers voor de gemeenten Leiden en Nissewaard.

  • Coördinatie van projecten om zwerfvuil terug te dringen voor de gemeente Leiden.

  • Accountmanagement gemeenten voor Nederland Schoon.

“Geen afval meer, maar zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van grondstoffen en een duurzaam schone leefomgeving; dat is de uitdaging waar we met z’n allen voor staan en waar Twist u bij adviseert.”

Marcel van Westerhoven

Consultant