Twist aanpak

  1. The Twist-Off
  2. Inventariseren
  3. Analyseren
  4. Adviseren
  5. Toetsen
  6. Implementatie met een Twist
  7. Follow-up

1. The Twist-Off

Voor het begin van elk project vinden wij het belangrijk om alle betrokkenen en stakeholders op dezelfde wijze te informeren voor een gezamenlijke aanpak. Twist wil dit graag realiseren met een inspirerende Kick Off,  met als resultaat uniforme informatie over de te nemen stappen van het project, het delen van kennis, en het inspireren en motivatie om het project tot een succes te brengen.

2. Inventariseren

De tweede stap in onze aanpak is de inventarisatie. In dit stadium worden de facts verzameld. En vervolgens de relevante gegevens hier uit gefilterd. De bevindingen worden samengevat en visueel gemaakt in een factsheet. Dit geeft in een opslag de status weer van de huidige situatie oftewel de 0-meting.

3. Analyseren

Na de inventarisatie is het tijd voor de analyse. In deze fase worden de verzamelde gegevens uit de inventarisatie geanalyseerd en visueel weergegeven in een dashboard. Het dashboard geeft inzicht in de houdbaarheid van de huidige situatie.

4. Adviseren

Na de fases inventarisatie en analyse wordt er een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak bevat een doelstelling, een samenvatting van de analyse, een advies hoe het doel te realiseren, een planning en een kosten-baten analyse.

5. Toetsen

Met behulp van onze eerdere stappen zal in deze fase een aantal punten worden gecheckt. Zoals onder andere tijd en financiën. Het is afhankelijk van het project hoe de haalbaarheid op verschillende punten zal worden getoetst.

6. Implementatie met een Twist

In een van de laatste fases van onze aanpak met een Twist wordt de planning uit het plan van aanpak daadwerkelijk uitgevoerd. De invoering van de planning zal gebeuren door de betrokkenen onder coördinatie van Twist.

7. Follow-up

In de follow-up fase gaat het om regelmatige terugkoppeling en bijsturing. Deze regelmatige terugkoppeling en bijsturing kunnen bijdragen in een zo soepel mogelijk verloop van het project wanneer het einde nadert.

De tweede stap in onze aanpak is de inventarisatie. In dit stadium worden de facts verzameld. En vervolgens de relevante gegevens hier uit gefilterd. De bevindingen worden samengevat en visueel gemaakt in een factsheet. Dit geeft in een opslag de status weer van de huidige situatie oftewel de 0-meting.

De tweede stap in onze aanpak is de inventarisatie. In dit stadium worden de gegevens verzameld. En vervolgens de relevante gegevens hiervan uit gefilterd. In dit stadium komt er een zogenaamde “longlist” tot stand door bijvoorbeeld: interviews en nulmetingen.

Na de inventarisatie is het tijd voor de analyse. In deze fase worden de verzamelde gegevens uit de inventarisatie geanalyseerd en visueel weergegeven in een dashboard. Het dashboard geeft inzicht in de houdbaarheid van de huidige situatie.

Na de fases inventarisatie en analyse wordt er een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak bevat een doelstelling, een samenvatting van de analyse, een advies hoe het doel te realiseren, een planning en een kosten-baten analyse.

Met behulp van onze eerdere stappen zal in deze fase een aantal punten worden gecheckt. Zoals onder andere tijd en financiën. Het is afhankelijk van het project hoe de haalbaarheid op verschillende punten zal worden getoetst.

In een van de laatste fases van onze aanpak met een Twist wordt de planning uit het plan van aanpak daadwerkelijk uitgevoerd. De invoering van de planning zal gebeuren door de betrokkenen onder coördinatie van Twist.

In de follow-up fase gaat het om regelmatige terugkoppeling en bijsturing. Deze regelmatige terugkoppeling en bijsturing kunnen bijdragen in een zo soepel mogelijk verloop van het project wanneer het einde nadert.

Heeft u een vraag? Stuur ons een mail!