Ontwikkeling en groei van medewerkers

Doorpakken

Opleiding | Coaching 

Nadat het vraagstuk is vertaald naar een scenario en vervolgens is uitgevoerd, is het zaak om de vertaalslag te maken naar de betrokken die invulling geven aan het nieuwe scenario. Denk hierbij aan het informeren van betrokkenen middels workshops en of opleidingen of coaching on the job voor net dat extra stukje aandacht om de doelstelling van je scenario te behalen. Dit biedt Twist aan in onze pijler doorpakken.

Doorpakken doen we door kennis over te brengen door middel van opleiding, coaching en communicatie zodat doelen, na implementatie, in de praktijk daadwerkelijk gerealiseerd worden met de juiste kennis. Wij leveren trainingen voor gemeenten en bedrijven in de afval -en grondstoffenbranche. Onze trainingen zijn ontwikkeld voor alle betrokkenen bij afval -en grondstoffenvraagstukken. Denk hierbij aan een belader, een directievoerder of raadsleden. Naast de Twist Academy pakken we door met de begeleiding door middel van coaching on the job. Uw medewerkers op het werk ondersteunen door kennis en een pragmatische aanpak. Denk hierbij ook aan het coachen van beleidsadviseurs en het verzorgen van informatiesessies voor bijvoorbeeld raadsleden. Communicatie kan in de vorm van ondersteuning of het bedenken en uitvoeren van plannen om de circulaire doelstellingen te behalen.

Hoe je als organisatie kan doorpakken.

Doorpakken doen we door kennis over te brengen door middel van opleiding, coaching en communicatie zodat doelen, na implementatie, in de praktijk daadwerkelijk gerealiseerd worden met de juiste kennis.

Twist academy

De Twist academy is een leerplatform. Via onze Twist academy volgen medewerkers geselecteerde trainingen. Dit kan zowel offline als online. De Twist academy bestaat uit een ruim aanbod aan cursussen, maar ook op maat gemaakte trainingen gebaseerd op de wensen van de klant.

Coaching on the job

Ontbreekt het nog aan kennis, is er onvoldoende tijd om de nieuwe collega goed in te werken of ontbreekt het nog aan de juiste competenties binnen een team? Het bereik van Twist is breed en kan binnen uw gemeente of inzamelbedrijf de medewerk(s) de juiste kennis, kunde en ervaring aanreiken om met wat meer zelfvertrouwen voortaan zelf de uitdaging aan te gaan.

Communicatie

Twist kan meedenken en uitvoeren van; communicatieplannen ter ondersteuning van nieuw beleid (diftar- omgekeerd inzamelen), campagnes voor o.a. afvalinzameling en zwerfafval, maar ook het opleveren van producten zoals design, infographics en het maken van websites.

Recruitment

Twist Group heeft kennis van zowel de afval- en milieubranche als van de organisaties. Daarom zijn wij in staat om de passende kandidaat te leveren. Kandidaten voor zowel vaste als tijdelijke functies. Bij het zoeken naar geschikte kandidaten letten we niet alleen op passende functie-eisen en competenties, maar ook of een kandidaat past bij de organisatie zelf en de mensen in de organisatie.

Twist academy

Een cursus bedoelt voor (nieuwe) medewerkers zonder ervaring in de afval- en milieubranche. Een eerste kennismaking met o.a. afvalstromen, wet- en regelgeving, inzamelmethoden en afvalverwerking.

Als medewerker van een (mobiele) milieustraat krijg je te maken met allerlei verschillende afvalstromen, begeleidingsbrieven en communicatie met bezoekers. Al deze aspecten en nog meer komen aan bod in deze cursus.

Als Afvalcoach ben je een spil tussen uitvoerende medewerkers, boa’s en inwoners. Door een goede kennis van afvalstromen en door een vriendelijke manier van het benaderen van inwoners bereik je het beste resultaat. Welke instrumenten kan je inzetten, hoe betrek je inwoners bij afvalscheiding? Deze cursus geeft jou hierbij een goede start!

Een cursus bedoeld voor (nieuwe) medewerkers zonder ervaring in de afval- en milieubranche. Een eerste kennismaking met o.a. afvalstromen, wet- en regelgeving, inzamelmethoden en afvalverwerking.

Twist verzorgt standaard trainingen waarbij voornamelijk wordt ingegaan op basiskennis voor operationele medewerkers. Maar door onze brede kennis en ervaring kunnen we een diversiteit aan trainingen verzorgen, denk hierbij aan afvaladministratie, analyses &rapportages maar ook projectmatige aanpak van VANG doelstellingen.

Bij het nemen van een beslissing over nieuw beleid of bij de evaluatie van een gekozen beleid kan het prettig zijn om objectieve achtergrondkennis te vergaren. Twist neemt je graag mee in de actuele wetgeving en ontwikkelingen van duurzame grondstoffenmanagement. Twist zoekt de verbinding op en zal dan ook tijdens deze informatiesessies interactief de deelnemers betrekken en enthousiasmeren.

“Coaching on the job: geen verborgen agenda, een luisterend oor, doen wat je belooft en nee durven zeggen. Dit zijn de ingrediënten voor een enthousiast Team dat elkaar vertrouwd en voor resultaat wil gaan.”

Nicky Somohardjo

Consultant