Voor o.a. HVC, Haarlem en Leiden heeft Twist de afgelopen twee jaren actief meegedacht over het invoeren en op optimaliseren van het grondstoffenbeleid. Marcel van Westerhoven heeft hier bijvoorbeeld voor de gemeente Haarlem invulling gegeven aan SPA – strategisch beleidsplan afvalscheiding en voor Leiden een waardevolle bijdrage geleverd aan het voorkomen van bijplaatsingen.