Met regelmaat ontvangt Twist de aanvraag voor een Teamleider of Planner, zowel interim (vervanging bij ziekte of tijdelijke invulling tot vaste invulling) als een vaste invulling. Voor de interim opdrachten zet Twist haar eigen Consultants in. Voor o.a. DAR, Suez en HMS hebben Josine van Loon en Rutger van Binsbergen de afgelopen twee jaar met succes en plezier de rol van Teamleider vervult. In alle gevallen heeft de Consultant extra ingezet op saamhorigheid binnen het team, waarbij transparantie en structuur de oplossing bleken te zijn. Maar ook hebben we met succes Planners geplaatst bij de volgende organisaties: ….