Voor een opdrachtgever in de regio Utrecht zijn wij op zoek naar een:

Interim Kwartiermaker

De organisatie waar het om gaat wil haar executiekracht verbeteren. Om dit te realiseren heeft het op orde brengen van de bedrijfsvoering topprioriteit. Hiermee bedoelt men: het vermogen om besluiten te nemen en deze ook daadwerkelijk te implementeren. Een verbeterde structuur, transparante cultuur, een logische inrichting van de organisatie, de juiste medewerker op de juiste plek en de juiste rolopvatting zijn hieraan ondersteunend. Het doel is kort gezegd om de dagelijkse routines te verbeteren en leiderschap te vestigen.

Opdracht

Voor de operationele aanscherping van de organisatie neemt de kwartiermaker werkprocessen en -aspecten onder de loep. Het betreft dan onder andere de planning van de werkzaamheden voor korte en lange termijn, het in beeld brengen en/of verder aanscherpen van taken en verantwoorde-lijkheden, uitlijnen van de span of control, doorvoeren van innovaties, rapportages etc. Daarnaast wordt onderzocht waar idealiter taken en verantwoordelijkheden komen te liggen. Tevens wordt onderzocht, hoe de afstemming tussen de verschillende afdelingen en functionarissen verder geoptimaliseerd kan en moet worden. Grofweg kijkt men naar een verdeling tussen korte termijn planning/uitvoering en lange termijn planning/uitvoering en de vraag waar deze te beleggen.

Uitgangspunten

Functioneel Leidinggevende

De optimale operatie in het oog houdend, zijn de hiërarchische leidinggevende verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, planning en het inzetten van medewerkers, materieel en voertuigen. Er moet gezorgd worden dat de afspraken welke met de verschillende opdrachtgevers zijn gemaakt, dagelijks worden nagekomen.

 • Welke functionaris verantwoordelijk is de dagelijkse aansturing
 • Wie en welke afdeling bepaalt de dagelijkse planning en wie past deze aan op dag-niveau
 • Contact onderhouden met het inhuur bureau voor inhuurkrachten
 • Voeren van overleg met betrekking tot de D.V.O. per opdrachtgever over de dagelijkse gang van zaken en de geleverde kwaliteit
 • Welke functionaris verantwoordelijk is voor (afstemming met) wagenparkbeheer (ook bij defecte of keuringen)
 • Hoe groot kan/mag de span of control zijn
 • Welke verdeling tussen de verschillende leidinggevende is er
 • Wie verantwoordelijk is voor de dagelijkse vragen/klachten die binnen komen
 • Wie verantwoordelijk is voor o.a. de planning in brede zin voor zowel de inzameling, BOR, veegcapaciteit, maar bijvoorbeeld ook voor de recyclestations
 • Waar en bij welke functionaris de verantwoordelijkheid ligt voor de werkvoorbereiding
 • Welke inzichten de leidinggevende heeft in de financiën en kan en mag hiernaar gehandeld en opgetreden worden

Bedrijfsbureau

Om inzicht te krijgen in met name planningen voor zowel de korte als lange termijn, is het formeren van een bedrijfsbureau het meest voor de hand liggend. Korte termijn is in deze geformuleerd als dag, week maand. Lange termijn vanaf 3 maanden tot een jaar en strategisch langer. Als er een kwartaal vooruit wordt gepland houd je het meeste gevoel met de uitvoering. Er is op die manier goed te kijken wat er het afgelopen kwartaal is gerealiseerd en wat er voor het komende kwartaal te verwachten is. Aan de hand van de meest actuele informatie kan bedrijf breed, indien nodig de planning en de forecast worden aangepast.

 • Strategisch wordt er gepland bij het bedrijfsbureau
 • Wordt wagenparkbeheer bij het bedrijfsbureau ondergebracht
 • De aanschaf van voertuigen wordt niet op het bedrijfsbureau geïnitieerd (zij kunnen op verzoek wel deelnemen aan de aanbesteding)
 • De functie werkvoorbereiding wordt op het bedrijfsbureau belegd. In deze functie bereid de werkvoorbereider de werkzaamheden voor zoals overeengekomen in de D.V.O.
 • Welke connectie en afstemming er is met de financiële afdeling, welke inzichten in kosten en baten zijn er en wordt daarnaar gehandeld en gerapporteerd
 • Hoe komt de informatievoorziening van de teamleiders bij het bedrijfsbureau en vice versa
 • Hoe de contractbeheerder wordt betrokken bij de planning en de resultaten
 • Afstemmen van de veranderende markt en ingezamelde grondstoffen op de uitvoering
 • Verzorgen van kwartaalrapportages voor zowel de interne organisatie als voor de verschillende opdrachtgevers
 • Innovatie in zowel de inzamel middelen als bij de verwerkers en daarop in kunnen springen

Ben jij of ken jij de kandidaat die we zoeken? Neem dan gerust contact met ons op. Stuur je CV aangevuld met je motivatie naar info@twist-group.nl. Voor nadere informatie over de functie kun je gerust een e-mail sturen.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar info@twist-group.nl